SUIDERKRUIS-GEMEENTE

OGGENDDIENS: 27 Sept 2009

TEMA: Die baarmoeder: goeie nuus en slegte nuus

LITURGIE

WIE

WAT

DETAIL

T/S

Liturg

Welkom & groet

 

welkom

Liturg

Gebed

 

stilgebed

Liturg

Oproep tot lof

Ps8

27sep1

MG

Lof

Hy laat die sterre skitter. . . . . . . . . . . . . . . CC790

Ek het hande, ek het voete. . . . . . . . . . . . .CC712

Op berge en in dale. . . . . . . . . . . . . . . . . . .LB509

Loof die Here, al wat lewe. . . . . . . . . . . . . .LB203

CC790:1-3

CC712:1-2

LB509:1,3

LB203:1,5

Liturg

Oproep

Ek wil julle vandag ver terugneem....

27sep2

Liturg

Liturg

Doopouers

Liturg

Doopouers

Liturg

Liturg

MG

MG

Doopouers

Doop

Kol 2:6-6,12 “6 Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met Hom lewe, in Hom gewortel en op Hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is, en met dankbaarheid vervul. Dit het by die doop gebeur deurdat julle toe saam met Hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met Hom is julle ook saam met Hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat Hom uit die dood opgewek het.

Eie doop

Lied 290:1


Doopbetekenis

Doopouers: Egpaar Erasmus, Egpaar Nell

Vrae

Beloftes

Kinders inbring  (Elsabe speel) 

Doop

Voorstel aan nuwe lidmate

Jesus het die kinders lief (KSL77). . . . . . . CC838

Doopouers gaan sit

27sep2LB290:1


doop

doop1, doop2

doop3

CC838:1-2

MG

Aanbidding

Because He lives. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CC650

I stand amazed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CC819

Romeine 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CC981

CC650:1-3

CC819 (1x)

CC981:1-3

Ouderling

Voorbidding

 

Stilgebed

Liturg

Skriflesing

Ps 139

Ps 51

1310

Liturg

Preek

Die baarmoeder: goeie en slegte nuus!

Preek

Almal

Toewyding

God het ‘n plan

z48

Liturg

Gebed

 

Stilgebed

Diakens

Offergawe

Afkondings op bord

 

MG

Lied

Beeld van God (Flam 41). . . . . . . . . . . . . . . . . f41

F41

Liturg

Seën

 

 


PREEKSKETS


1) Psalm 139: Wonderlike aanmekaargeweef

Skepping van Adam & Eva (Gen 1:27, 2:21-23)

Geboorte van Kain & Abel (Gen 4:1-3)

Ons almal is gebore - nie gemaak

                                  ‘n Man betrokke

                                  ‘n Vrou betrokke

 

Proses

                                  Sperm

                                  Eiersel                                                                                    

                                  Konsepsie

                                  Genetiese oordragpreek.gif

 

Eierselletjie twee uur na bevrugting


Ovum omring deur voedingselle

Soldaatjie (Sperma) in boonste regterkantste hoek (Slegs 100 uit 500 miljoen)

* 1/600 van 1mm

* In hierdie spermpie is die volledige DNS van die man.

* Dit bevat ook die chromosoom wat die toekomstige baba se geslag gaan bepaal. (X=man, Y is vrou)

* Ander eienskappe wat hierin gebêre word is: lengte, kleur van vel, kleur van oë, kleur van hare, krulle in hare en gelaatstrekke.

preek1.gif

 

Twintig uur


Soldaatjie met alle genetiese materiaal (pappa) oppad na die selkern met al die genetiese materiaal (mamma)

 (Geslag op oomblik van bevrugting reeds bepaal.)

preek2.gif

 

Die selkerne beweeg na mekaar en smelt saam.

“Talle oorerflike karaktertrekke van die nuwe individu is onmiddellik bepaal.” (P56)

preek3.gif

 

Dertig uur


Jannie bestaan nou uit 2 selle - elke sel lyk soos pappa en mamma

Elke 12-15 uur kry Jannie nog selletjies by.

preek4.gif

 

Twee dae


Jannie het al 4 sigbare selle.

Die selle is omring deur voedingselle wat dit voed.

preek5.gif

 

Vier dae


Ovum beweeg in baarmoeder in.


preek6.gif

 

Agt dae


Jannie Bestaan nou al uit honderde selle.

Wanneer die vrugblasie geheg het, stuur ‘n hormoon die boodskap na die brein dat die vrou nou swanger is ( en geen maandstonde nou moet plaasvind nie.)

preek7.gif

 

Agt dae


Jannie bestaan nou uit ongeveer 200 selle.


Jannie het klomp eienskappe van pappa en mamma - MAAR Jannie het klomp nuwe eienskappe.

preek8.gif

 

Elf dae


Jannie word nou groter - hy het al duisende selle..


Jannie kry nou Kabels waardeur die nodige voedings- en afvalstowwe gedra.

preek9.gif

 

Vier weke


Jannie is nou 6mm lank

‘n Mens Kan brein en ruggraat onderskei.

Sy hartjie pomp bloed na lewer en aorta.

Jannie kry nou sy eerste 2 rugwerwels.

preek10.gif

 

Vyf weke


Jannie is nou al 1cm lank

Hart en lewer duidelik sigbaar en besonder groot.

Hande en voete nog net klein knoppies.

preek11.gif

 

Vyf weke


‘N Mens kan Jannie se Oog, arm, hand nou sien.

preek12.gif

 

Ses weke


Jannie se Hartjie pomp 140-150 slae per minuut - dubbel die van die ma.

Hart pomp bloed deur are.


Op hierdie stadium kan die ruggraat reeds gesien word.

preek13.gif

 

Kan duidelik die bloedtoevoer tussen ma en kind sien.

preek14.gif

 

Sewe weke


‘N Mens kan Jannie se brein nou duidelik sien.


Op hierdie stadium vorm die brein omgeveer 100 000 senuweeselle per minuut.

Wanneer Jannie gebore word sal hy reeds 100 biljoen senuweeselle hê..


Op agt weke - boggelrug met donker oë (holtes), arms, hande en bene en ‘n kop so groot soos sy lyf.

Elke orgaan reeds op sy plek.

Alles wat in die volwasse mens aangetref word, is reeds gevorm.

Jannie het nog nie ‘n gesig nie - moet nog groei.

preek15.gif

 

Tien weke


Jannie is nou 3-3,5 cm lank.


Jannie weeg nou 20 gram en kan nou al...

          Liggaam ruk en beweeg.

          Hik.

          Buig arms en beentjies.

          Lewer, milt, rugmurg gereed om self bloed te produseer.


Groot uitdaging: vyf uitgroeisels moet ontwikkel.

* neusgate

* wange

* onderlip

* ken


Op 15 weke reeds gesigsuitdrukkings.

preek16.gif

 

Vyftien weke


10cm groot

Gelaatstrekke word nou gevorm

Voorkop groei

Ooglede gaan nou toe en gaan eers weer oop op 7 maande.

Naelbeddens verskyn op vingers

Arms nou lank genoeg om aan mekaar te vat.

preek17.gif

 

Ore reeds ‘n ent ontwikkel

Kan reeds hoor.

preek18.gif

 

Vier maande.


Hele liggaam bestaan nog uit kraakbene.

Kan sien hoe die middelste deel in die onderbeen ontstaan.


preek19.gif

 

6 Maande oud.


Jannie bedek met sagte dons.

Hierdie dons hou die wasagtige laag vas wat die baba se vel beskerm.

preek20.gif

 

Geboorte


25 miljoen lugsakkies (alveoli) word gevul met lug.

Die bloedstroom word herelei.

Baba begin om self asem te haal deur sy eie longe.

preek21.gif

 

 


Ps 139: God het ons op ‘n wonderbaarlike manier geskep.


Hoekom sê Dawid in Psalm 139 dat die Here my aanmekaar geweef het?

                      In die eertse plek:

                                  Hulle het baie minder van konsepsie en geboorte geweet as ons vandag. Hulle het nie kameras gehad waarmee hulle ‘n fetus in die moederskoot kon afneem nie...

                      Maar in die tweede plek:

                                  Hulle het verstaan dat agter hierdie normale geboorte, is God se hand wat hierdie prosesse meesterlik geskep het.


2) Psalm 51: Erg vermink deur sonde


Dawid: met sonde oorlaai toe ek nog ongebore was


Baba erf nie net wonderlike dinge van ouers nie:

          Mooi oë

          krul hare

          Goeie verstand

          Goed in sport


Jou baba erf ook al jou slegte eienskappe:

          humeur

          geneigdheid om verkeerde dinge te doen

          afguns


Ons kan altyd so trots vertel van al die mooi dinge wat ons kinders by ons geerf het...ons herken moeilik die negatiewe dinge.


Jou baba het die ingeboude vermoë om alles wat vrkeerd is in hierdie lewe te kan doen.

          moord pleeg

          steel

          verkrag

          afgode aanbid

          God verlaat


3) Gen 17:7: Reeds bemin deur God


Nou kom die Here in Gen 17 by Abraham....

                      Verbond met jou en jou nageslag

                      Jy en jou ongebore kinders...

                      Ek belowe: Ek sal julle God wees...


Toe ons baba gebore is...

                      Was hy wonderlik aanmekaargeweef

                      Was hy reeds oorlaai met sonde.

                      Het God hom reeds liefgehad en ‘n verbond met hom gesluit.


Jare later het die Here Jesus aan die kruis gehang...

                      Vir almal wat op daardie stadium gelewe het

                      Maar vir almal wat nog gebore moes word...


Doopouers: jy hou ‘n babatjie vas wat met wie God reeds ‘n verbond het.

Hy het ‘n verbond met hom gesluit nog voor hy gebore was...


As dit jou nie laat bewe nie, sal niks jou laat bewe nie...


[ God het ‘n plan ]