SUIDERKRUIS-GEMEENTE

OGGENDDIENS: 23 Aug 2009

TEMA: Tekens van God se liefde

LITURGIE

(MG=musiekgroep, TS=tegniese span)

WIE

WAT

DETAIL

T/S


 

Vooraf musiek

& afkondigings

 

welkom

MG

5 minute vooraf

Jou uitgesoek

stad

skruis

Liturg

Welkom & groet

Welkom

Ds Reon: 20 jaar diens - 1 Kron 4:10

welkom

reon

Liturg

Gebed

 

stilgebed

Liturg

Oproep tot lof

Waarvoor wil jy dankie se?

23aug1

MG

Lof

Ek wil die Here loof. . . . . . . . . . . . . .CC731 & CC731a

Here, ek sal U loof

Feeslied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CC610/610f

cc731a

jr5

cc610f

Diakens

Offergawe

Afkondings op bord

Dankoffers-

afkondig

Liturg

Oproep tot skuldbelydenis

Waarvoor wil jy jammer sê

23aug2

MG

 

Genade, onbeskryflik groot (Inl 1=orrel, Inl 2=orrel & trompet, 1-3 = orrel, 4 = almal)

Al my twyfel

lb510b (2 verse inl)


HL209

Liturg

Oproep tot aanbidding

Waarvoor bewonder jy God?

23aug3

MG

Aanbidding

Above all

Heilig, heilig, heilig (1 = orrel, 2=orrel & trompet)

cc909

lb171 

 

 

Record aan

Klank: Record

Ouderling

Voorbidding

 

Stilgebed

Liturg

Skriflesing

1 Kor 11

Skrif

Liturg

Preek

Tekens van liefde

Preek (sound)

Diakens & Elsabe

Tafel gereed gemaak

Were you there?

Were (sound)

 

Uitdeel van brood en wyn

Bediening van diakens

 

23aug4

Almal

Toewyding

Nagmaalslied

f55

Liturg

Gebruik van nagmaal

 

23aug4

MG

Lied (orrel)

Ons Vader wat woon in die hemel (orrel & trompet)

lb266b

Liturg

Seën

 

23aug4


Preekskets


ALGEMENE TEKENS


Boom


Duif


Reënboog


Brandende Bos


Bloed teen deurkosyne


Sinaï


Tabernakel


Ark


Tempel


PERSOONLIKE TEKENS


Moses: Kierie


Jakob: Bet-El


 Josua: klippe


Paulus: doring


PERSOONLIK VANDAG


Kerkgebou


Doopvont


Nagmaal