SUIDERKRUIS-GEMEENTE

OGGENDDIENS: 18 Okt 2009

TEMA: Aan tafel saam met die Here...

LITURGIE

(MG=musiekgroep, TS=tegniese span)

WIE

WAT

DETAIL

T/S


 

Vooraf musiek

& afkondigings

 

Welkom2

MG

5 minute vooraf

Jou uitgekies

stad

Musiekgroep en koor neem plekke in op verhoog

Liturg

Welkom & groet

 

welkom

Liturg

Gebed

 

stilgebed

Liturg

Oproep tot lof

Deu 8:10 "Telkens wanneer jy genoeg geëet het, moet jy die Here jou God dank vir hierdie goeie land wat Hy aan jou gegee het.


1Kro 23:30 Hulle moes ook elke môre hulle plek inneem vir die dank en lof aan die Here, en so ook saans.


Psa 100:4 Gaan sy poorte binne met dankliedere, sy tempel met lofsange, dank Hom, prys sy Naam...

18okt01

Koor

Lof: Koor

Come bless the Lord

Non Nobis

18okt02

MG 

Lof: Gemeente

Prys die Here

U goedheid, Heer, kan ons nie peil nie. . . . . .LB200

Gemeentelied

cc963

LB200

cc610

Koor

Aanbidding: Koor

Sing Halleluja loof die Heer

18okt03

Elsabe

Dankoffers

Koor neem sitplekke in

 

18okt04

MG 

Oproep tot aanbidding

 

18okt05

 

 

Aanbidding

Meer as ooit (FLAM 12)

Ons sien U Heer

f12

cc944

Musiekgroep neem sitplekke in

Liturg

Gebed

 

Stilgebed

Liturg

Skriflesing

 

1310

Liturg

Preek

Aan tafel saam met die Here...

Preek

DW

Toewyding & tafel gereed

Geloofsbelydenis

1343

DW

Uitnodiging en waarsku

Uitdeel van brood en wyn

Koor kom na vore


 

1305

1305 & CD

Koor

Gemeente

Koor

Gebruik van brood en wyn

“Eet die brood, drink die wyn”

1309

Liturg

Gebed

 

1309

Liturg

Afkondigings

MG kom na vore

 

1309

 

Koor

March with me

18okt06

MG

Lied

Getuig, getuig

cc752

Liturg

Seën

 

 

 

Koor

Siyahamba

 
Preekskets

Gen 18

7 Daarna het hy na die beeste toe gedraf en ‘n mooi jong kalf gevat en vir ‘n slaaf gegee om dit gou voor te berei.

8 Toe het Abraham botter en melk en die kalf wat voorberei is, gevat en voor die mans neergesit, en hulle het daar onder die boom geëet terwyl hy hulle bedien.


Eks 24:9-11 (Verbond beseël)

9 ¶ Moses, Aäron, Nadab, Abihu en sewentig leiers van Israel het toe die berg uitgeklim.

10 Hulle het die God van Israel gesien: onder sy voete was ‘n plaveisel soos saffiersteen, so blou soos die hemel self.

11 God het geen hand teen die leiers van Israel gelig nie: hulle het Hom gesien en daarna het hulle geëet en gedrink.


Brandoffer:

Lev 6:16 Aäron en sy seuns eet die oorblywende deel. Daar kom nie suurdeeg by nie. Hulle eet dit op die gewyde plek, in die voorhof van die tent van ontmoeting.


Sonde-offer:

Lev 6:26 Die priester wat die sondeoffer hanteer, eet dit. Hy eet dit op die gewyde plek, in die voorhof van die tent van ontmoeting.


Lev 6:29 Enige manlike persoon onder die priesters eet van die sondeoffer. Dit is ‘n besondere gewyde gawe.


Tiendes:

Deu 12:7 Daar in die teenwoordigheid van die Here julle God moet julle en julle families saam eet en bly wees oor alles wat julle reggekry het deurdat die Here julle God julle voorspoedig gemaak het.


Deu 12:18 Dit mag julle net in die teenwoordigheid van die Here julle God eet op die plek wat Hy gekies het. Eet dit, saam met julle seuns en dogters, julle slawe en slavinne en die Leviete wat by julle woon. In die teenwoordigheid van die Here julle God moet julle bly wees oor alles wat Hy julle laat regkry het.


Deu 14:23 jy moet dit in die teenwoordigheid van die Here jou God eet op die plek wat Hy sal kies om sy Naam daar te laat woon. Jy moet die tiende opsy sit van jou koring, jou wyn en jou olie en dan ook nog die eerstelinge van jou grootvee en jou kleinvee, sodat jy kan leer om die Here jou God altyddeur te eer.


Bekering

Verlore seunNagmaal