SUIDERKRUIS-GEMEENTE

OGGENDDIENS: 15 Maart

TEMA: ‘n Paar tree op die Via Dolorsa...

LITURGIE

(MG=musiekgroep, TS=tegniese span)

WIE

WAT

DETAIL

T/S


 

Vooraf musiek

& afkondigings

Wel2009

Vanaand

modkats

matte

gawes

bely

kkerk

terrein

ni

Wel2009

MG

5 minute vooraf

Intog

intog

Liturg

Welkom & groet

 

wel2009

Liturg

Gebed

 

1360

Liturg

Oproep tot lof:

Pa wat sorg

z81

MG

Lof

Kom loof die Heer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CC851

Kom, dank nou almal God. . . . . . . . . . . . . .LB188

Daar is geen grens (FLAM 05). . . . . . . . . . . . . . f5

CC851:1-3

LB188:1-3

F5 (2x)

Liturg

Oproep tot aanbidding

Pa wat alles sal doen (gestremde seun)

z80

MG

Aanbidding

Abba Vader. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CC611

God van my hart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CC756

CC611 (2x)

CC756 (1,r,1,s)

 

Oproep tot skuldbelydenis

Pa wat hoë standaard van Sy kinders verwag

1479

MG

Skuldbelydenis

Diep, o God, diep neergeboe. . . . . . . . . . . LB232

LB232 (1-2)

 

 

 

Record aan

Klank: Record

Ouderling

Voorbidding

 

1360

Liturg

Skriflesing

Mat 26:36-46

1310

 

Musiek

Getsemane

gets

Liturg

Preek

14 stasies: Die tuin van Getsemane

Preek

Almal

Toewyding

LB393:1-2 “Middelpunt van ons verlange”

LB393:1-2

Liturg

Gebed

 

1360

 

 

Record af

Klank: Stop Record

Diakens

Offergawe

Afkondings op bord

1323

Liturg

Afkondigings

 

 

MG

Lied

Hy is Heer (JR53). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JR53

JR53:1-3

Liturg

Seën

 

 
PREEKSKETS


INLEIDING

14 stasies = 14 stilhouplekke


Tradisioneel

Jesus is condemned to death

Jesus is given his cross

Jesus falls the first time

Jesus meets His Mother

Simon of Cyrene carries the cross

Veronica wipes the face of Jesus

Jesus falls the second time

Jesus meets the daughters of Jerusalem

Jesus falls the third time

Jesus is stripped of His garments

Crucifixion: Jesus is nailed to the cross

Jesus dies on the cross

Jesus' body is removed from the cross (Deposition or Lamentation)

Jesus is laid in the tomb and covered in incense.


14 stasies volgens Bybel

Jesus in the Garden of Gethsemane,

Jesus is betrayed by Judas and arrested,

Jesus is condemned by the Sanhedrin,

Jesus is denied by Peter,

Jesus is judged by Pilate,

Jesus is scourged and crowned with thorns,

Jesus takes up his cross,

Jesus is helped by Simon to carry his cross,

Jesus meets the women of Jerusalem,

Jesus is crucified,

Jesus promises his kingdom to the good thief,

Jesus entrusts Mary and John to each other,

Jesus dies on the cross,

Jesus is laid in the tomb.


Vandag: stasie 1


JESUS IN GETSEMANE


Inleiding:

                      Donderdagaand: aand voordat Jesus sterf

                      Moeilike week agter die rug / moeilike naweek voor.

                      33 jaar oud

                      15-20 minute van waar hulle geeet het.

                      Kom ongeveer 22:00 - 23:00 in Getsemane.

                      1. Daar was ‘n dag toe Jesus doodbang was vir dit wat voorlê


Markus 14: 33-34

Daarna neem Hy vir Petrus, Jakobus en Johannes saam met Hom. Hy het ontsteld en beangs geword

34 en vir hulle gesê: "Ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak!"


Luk 22:43

44 Hy het in doodsangs geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val.


Volledig mens geword.

Maklikste sin in die wêreld om te sê: Jesus het vir jou aan die kruis gesterf!

Klink so maklik.

Klink so vinnig.


Jesus gebruik die woord: “doodbenoud” / “greatly in distress”

Paulus gebruik hierdie selfde woord:

Romans 5:3-4 "…trouble [thlipsis, pressure] produces patience, and patience produces character, and character produces hope".2. Jesus het gaan bid vir dit waarvoor Hy bang was (en Hy neem vriende saam)


Ou dominees: “helle-angs”

Ons almal kry oomblikke van helle-angs.

Wat doen ‘n mens as jy helle-angs beleef?

Jesus gaan praat met Sy Vader daaroor.


3. Daar was ‘n plek waar hulle gereeld gebid het


Joh 18:1-2

Nadat Jesus dit gesê het, het Hy met sy dissipels oor Kedronspruit gegaan. Daar was ‘n tuin, en Hy en sy dissipels het daar ingegaan.

2 Judas, sy verraaier, het ook die plek geken, omdat Jesus en sy dissipels dikwels daar gekom het.


Die verraad het binne-in die gebedskamer plaasgevind.

 

                      Getsemane = OLYFpars

                      Plek waar olywe gepers word tot dit olyfolie vorm

                      Plek waar gewone verander word in buitengewone

                      Waat bitterheid verander word in geur

                      Jesus neem Sy dissipels juis na hierdie plek toe.


4. Jesus het God vertrou om die beste te laat gebeur.


Mat 26:39

"My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by My verbygaan. Moet nogtans nie doen soos Ek wil nie, maar soos U wil."


Mat 26:42

"My Vader, as hierdie lydensbeker nie by My kan verbygaan sonder dat Ek dit drink nie, laat u wil geskied."

 

                      Nie ‘n moedlose oorgee nie

                      Volkome vertroue

                      William Barclay: “"He went into Gethsemane in an agony; he came out with the victory won and with peace in his soul-because he had talked with God."


5. Jesus het nie ontvang wat Hy gevra het nie.


"My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by My verbygaan. Moet nogtans nie doen soos Ek wil nie, maar soos U wil."


Het die lydensbeker by Jesus verbygegaan?

Het Sy Vader, omdat Hy baie lief was vir Hom, dit weggenaam?

                      As Hy het, was ons nie vandag hier nie.


Daar was ‘n dag wat Jesus nie ontvang het wat Hy gevra het nie.


As Hy soms vir Sy eie Seun nee gesê het - hoekom sal Hy nie vir ons ook NEE sê nie?


Ons vat moeilik NEE vir ‘n antwoord.

                      Weet jy hoekom sê Hy some NEE?

                      Omdat Hy ‘n plan het met hierdie wêreld wat te groot en te ingewikkeld is vir ons om te verstaan.

                      Selfs Jesus het hierdie plan nie heeltemal verstaan nie.

                      Ons raak opstandig en gooi geestelike tantrims.

                      God kyk na ons en sê: Jy sal nooit verstaan nie (CS Lewis).


Slot:

Hoekom het God die Vader vir Jesus NEE gesê?

Weet jy hoekom?


Max Lucado skryf:

But he couldn’t.


He couldn’t because he saw you. Right there in the middle of a world which wasn’t fair. He saw you cast into a river of life which you didn’t request. He saw you betrayed by those you love. He saw a body which gets sick and a heart that grows weak.


He saw you in your own garden of gnarled trees and sleeping friends. He saw you staring into the pit of your own failures and the mouth of your own grave.


He saw you in your Garden of Gethsemane and he didn’t want you to be alone. He wanted you to know that he has been there too. He knows what it’s like to be plotted against. He knows what it’s like to be confused. He knows what it’s like to be torn between two desires. He knows what it’s like to smell the stench of Satan. And, perhaps most of all, he knows what it’s like to beg God to change his mind and to hear God say so gently, but firmly, NO