SUIDERKRUIS-GEMEENTE

AANDDIENS: 15 Maart

TEMA: Ouderdom: seen of straf?

LITURGIE

(MG=musiekgroep, TS=tegniese span)

WIE

WAT

DETAIL

T/S


 

Vooraf musiek

& afkondigings

 

Wel2009

matte

gawes

bely

terrein

ni

vanaand

MG

5 minute vooraf

 

clock

Liturg

Welkom & groet

 

clock

Liturg

Gebed

 

1365

Liturg

Oproep tot lof:

 

z83

MG

Lof

Aan die Koning van die eeue. . . . . . . . . . .CC634

Ancient of days. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CC623

Here, Redder, groot en magtig. . . . . . . . . . LB280

CC634 (2x)

CC623 (2x)

LB280 (1-3)

Liturg

Oproep tot aanbidding

 

clock

MG

Aanbidding

Ure, dae, maande, jare. . . . . . . . . . . . . . . . .LB570

Al sou dan ook die vyeboom nie bot nie. . . LB516

Rock of ages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CC982

Aan U, o God, my dankgesange. . . . . . . . . LB562

LB570:1

LB516

CC982:1-2

LB562 OF 582

 

 

Record aan

Klank: Record

Ouderling

Voorbidding

 

1365

Liturg

Skriflesing

Pred 11, Ps 71, Gen 50, Deut 32

1310

Liturg

Preek

Ouderdom: seen of straf?

Preek

Liturg

Gebed

 

1365

 

 

Record af

Klank: Stop Record

Diakens

Offergawe

LB582 “Bly by my Heer”

z84

Liturg

Afkondigings

 

 

MG

Lied

Met die skemer daal die vrede (Magaliesburgse aandlied). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .JR20

JR20

Liturg

Seën

 

 
PREEKSKETS


Ouderdom


Mense word 900 jaar oud

Mense word 120 jaar oud

Mense word 70-80 jaar oud.


Die seën van ‘n lang lewe


Eks 23:26 Daar sal geen miskraam en onvrugbaarheid in jou land wees nie. Ek sal jou met ‘n lang lewe seën.


Deu 5:16 ‘Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy ‘n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee.


Psa 133:3 Dit is soos die dou van Hermonberg wat op die berge by Sion val. Waar broers so saam woon, skenk die Here sy seën: ‘n lang, lang lewe.


Spr 3:2 want dit sal vir jou ‘n lang lewe verseker, dit sal maak dat jy ‘n vol lewe het.


Maar saam met ‘n lang lewe kom ook swaarkry


Prediker 12


Nuttelose gevoel


Psalm 71

Fokus skuif van doen na vertel.


Uitdrukking “Lang lewe” net 1x in Nuwe Testament

OT: 14x

NT: 1x


1Pet 3:10 Daar staan geskrywe: "As iemand die lewe liefhet en ‘n lang lewe begeer om die goeie te geniet, moet hy sy tong weerhou van kwaadpraat en sy lippe van leuens.


Paulus


Fil 1

21 ¶ want om te lewe, is vir my Christus, en om te sterwe, is vir my wins.

22 As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie.

23 Ek is in ‘n tweestryd: ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste;

24 maar in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe.


Slotgedagtes:

* Ons moet onsself voorberei vir ons oudag

                          Liggame mooi versorg

                          Vriende / ondersteuningsgroep

                          Stokperdjies & belangstellings

                          Inskakeling by gemeente

* Ons het waarde al is ons oud

                          Abraham kind op 99

                          Moses nog leier op 120

                          Sagaria seen Jesus

                          Elizabeth

                          

* Ons het ‘n verantwoordelikheid teenoor ons ouers/grootouers

                          OT “wees en weduwee”

                          1 Tim 5:3-16


Slot: ouderdom is nie ‘n seën of ‘n straf nie

                          Die vraag is nie hoe oud jy word nie maar hoe jy oudword.

                          Maak ‘n keuse om iets te beteken vir die mense om jou (Ps 71).

                          Sien elke dag as ‘n persent uit die Here se hand.

                          Sien die klein dinge raak (Moses se oë, Josef se kleinkinders)