SUIDERKRUIS-GEMEENTE

OGGENDDIENS:29 Junie 2008

TEMA: Julle is vry!

LITURGIE

(MG=musiekgroep, TS=tegniese span)

WIE

WAT

DETAIL

T/S  

Vooraf musiek

& afkondigings


(Gebruik die afkondigings soos nodig)

Suid 50 jaar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2500

Kerkgebou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2502

Jesus die fondament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2504

Nuwe intrekkers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2505

Terreinplan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2506

Babas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . babas

Kinderkerk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2509a

Padkos..............................................................padkos

God sorg.............................1402

 

MG

5 minute vooraf

 

 

Liturg

Welkom & groet

 

1401

Liturg

Gebed

 

1401

Liturg

Oproep tot lof

God sorg in brood en botter

1401

MG

Lof

Die liefde van Jesus is baie groot. . . . . . . . . . . . . . . 690

Hy's die ene wat ek liefhet (FLAM 105). . . . . . . . . .791

Prys die Here (FLAM 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .963

Daarom (Flam 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .706

690(1,2)

791(1)

963(1,2,3,4,5)

706(1,R,2,r,s1,s2

Liturg

Oproep tot aanbidding
Voorlesing (Tersia)

Tienerstories (Die seun se bloed) p26 

Klink die verhaal bekend? By “Dis my enigste seun” - Klavinova begin sagies speel aan “Amazing Grace”


“Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy Sy enigste Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê.”

Pa

MG

Aanbidding

At the cross. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .633

God van my hart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756

Heer, ek het U lief. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .772

633(1,2,3,4)

756(1,r,s)

772(1,r,2,s)

Ouderling

Voorbidding

 

1360

Liturg

Skriflesing

Hand 12:1-19

1310

Liturg

Preek

“Julle is vry” / “Die deur is oop”

Preek

Almal

Toewyding

 

tronk

Liturg

Gebed

 

1360

Diakens

Offergawe

Musiek: “He will carry” (mp3-1)

carry

Liturg

Afkondigings

 

 

MG

Lied

Beeld van God (Flam 41). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665

As die rol daar afgelees word. . . . . . . . . . . . . . . . . .640

665(1,r,2,r,3,r)

 640(1,r,2,r)

Liturg

Seën

 

 
PREEKSKETS

Roomse kerk: vier jaarliks op 1 Aug die kettings wat afgeval het


VERHAAL

Daar was 'n nuwe koning in die land: Sy naam was koning Herodes Agrippa

Nie dieselfde Herodes as in Mat, Markus en Lukas

Dit was sy broerskind.

Regeer 41-44nC

Die Jode het nie baie van hom gehou nie

          Edomiet

          Romein

En hulle het niks van hom gehou nie.

En daarom het hy uit sy pad uit gegaan om die Jode se guns te wen.

          "gekruip"

          Hy het geweet die Jode hou niks van die christene nie

          Weet: as hy die Jode wil gelukkig maak, moet hy die christene roer.


En toe laat vang hy vir Jakobus: broer van Johannes

          Jakobus major

                      by by die verheerliking op die berg

                      genoem "seuns van die donder" (Mark 3:17)

                      Mat 20:23 Jesus sê dat hulle dieselfde beker as Jesus sou drink en met dieselfde doop gedoop word.

                      In hierdie hoofstuk word dit waar.

          Kop met swaard afgekap

                      ...wanneer koning 'n skielikbesluit om iemand dood te maak.

                      kap kop heeltemal af

          En toe die volk daarvan hoor - toe "cheer" hulle vir koning Herodus.

          Koning Herodes: jy is 'n goeie koning - ons hou van jou!

                      jy's ons man!

                      Darem eienaardig wat groepsdruk aan 'n mens kan doen.

                      Party ouens sal enige ding doen net om "in" te wees.

                      Om net 'n bietjie ge"cheer" te word.

                      Koning Herodes, hy is ons man!


En toe breek die tyd van die paasfees aan.

                      die tyd wat lammetjies by die tempel geslag word.

En met paasfees het al die Jode na Jerusalem toe gekom.

                      elkeen met sy lammetjie

                      om te vier dat die Here hulle uit Egipte uit bevry het

Maar daar was ook 'n ander groep mense gewees..... in Jerusalem ....met Paasfees.

                      die christene

                      hulle het kom vier dat hulle Here 8 jaar gelede ook hier gesterf het.

                      Die aand voor paasfees.

                      Nie by die tempel nie - maar op kopbeenkoppie.

                      En daarom bring hulle nie lammetjies saam nie, want die LAM het reeds gesterf


En die Jode was baie geïrriteerd met christene.

                      baie aggressief / gewelddadig

                      baie voorvalle oor paasfees

                      (Dit klink soos ons eie paasnaweek)

                                  Die naweek wat ons die verlossing vier, is ook die naweek wat die polisiemanne moet oortyd werk.


En in hierdie tyd word Petrus toegesluit tot na paasfees

          Die mense was kwaad vir Herodes omdat hulle nie kan by wees by Jakobus se dood nie

          Hulle wou graag gesien het.

          Nou bêre hy vir Petrus vir so 'n spektakel

                      hy laat hom toesluit in maksimum

                      16 wagte om hom op te pas

                      [ Wagte gee natuurlik nie om nie - lekker oortyd vir die langnaweek ]

                      En hulle boei hom vas aan twee wagte

                      [ Gewoonlik net een - maar hierdie is 'n gevaarlike ou - hy het al uit maksimum ontsnap - Hand 5:19 ]

                      16 wagte - en om alles te kroon - 'n groot ysterhek waarby niemand kan verbykom nie.

En Herodes kry so lekker gevoel in sy hart: hy het die leier van die kerk in die tronk.

En as die paasfees verby is, gaan hy bietjie sports maak met hom.

En hy dink by homself: Ek daag jou uit om hier uit te kom.


Maar dis net die een helfde van die storie.

Nie baie ver van daar af nie was daar 'n huis.

'n doodgewone huis.

                      En hier het iets wonderlik gebeur.

                      Die familie, en die vriende, en die kollegas van Petrus - ja die kerk van Jesus Christus het hier saamgebid.

                      Buite was daar 'n feestelikheid.

                      Dit gaan mal in die stad.

                      Die stad krioel van mense wat kom om te offer.

                      Die besighede bly en dag en nag oop.

En die kerk: hulle mis uit op party

Want hulle is besig om te bid vir 'n lid wat ly.

En hoe langer Herodes die verhoor uitstel - hoe meer tyd is daar om te bid.


**


Uiteindelik is dit die aand voor die teregstelling.

          D-dag

          Ja, dit het gelyk of die Here van Petrus vergeet het.

          En die volgende oomblik staan daar 'n engel by Petrus in die sel.

          En hy sê: kom saam - ek het jou kom haal

                      Herodes se boeie val van hom af

                      [ die etiket met die waarborg sit nog op die boeie ]

                      En die wagte gaan in diep, diep slaap

                      [ Ek en Tersia spot altyd met ons 2 woelige seuntjies in die aand as hulle slaap - hulle lyk te pragtig as hulle slaap - Hierdie wagte van Herodes lyk te pragtig as hulle slaap - so onskuldig! ]

                      En dan stap Petrus en die engel verby al die wagte.

                      En as hulle by die groot ysterdeur kom: skuif die deur self oop.

                      [ dit was die voorloper tot die elektriese hekke wat ons vandag het ]

                      En die engel vat vir Petrus tot buitekant in die straat.


Petrus, jy's vry!TOEPASSING

1.         God bevry mense uit klein donker tronke

Ons almal kom van tyd tot tyd in 'n klein donker tronkie

En as ek na die wagte kyk

en na die boeie

en na die ysterhek

Besef ek: hier sal ek nooit uitkom nie.


Ek kan myself nie uit hierdie donker tronkie kry nie.

God alleen kan.


Hy gaan haal vir Petrus uit sy tronkie uit.

Hy bevry hom.


In watter tronk bevind jy jou?

'n gemors in jou huwelik?

Finansiële krisis?

Werkskrisis?

Gesondheid?


Miskien sien jy vanoggend net wagte en wagte.

Boeie met nog hulle label op?

'n Groot staalhek waar jy nie verby kan kom nie.

En jy weet - dit is die einde.


God bevry mense!

Psalm 146:7 God bevry die gevangenes

Lukas 4:18 Hy het my gestuur om die vrylating van gevangenes aan te kondig.2.         Bevryding vind dikwels plaas op aand voor die teregstelling - wanneer die krisis op sy ergste is.

                                  "The worse the better" - hoe slegter dit gaan, hoe beter vir God.

                                  Isak reeds op die altaar

                                  Vir Daniël: toe hy reeds in die leeukuil is

                                  Vir Petrus: die aand voor die einde


Dikwels kom die uitweg wanneer dit vir ons lyk of dit te laat is.

Miskien eers die aand voor die likwidasie.

Of in die laaste twee minute voor die egskeiding.

Of wanneer ek klaar my werk verloor het.


Ons wil hê die Here moe nou ingryp.

Hy moet nou voorsien.

Hy moet nou my situasie verander.

Baie keer wag Hy tot die nag voor die teregstelling.


3.         Gebed speel 'n groot rol in bevryding


Nadat Petrus bevry is uit die tronk, gaan hy na die huis waar hy geglo het sy vriende sou wees.

Middernag.

Pikdonker.

Orals slaap die mense.

Doodmoeg van al die feestelikheid.

En die christene?

Hulle het bymekaargekom in iemand se huis.

Hulle bid vir hulle pel in die tronk.

Hulle bid vir 'n lid wat ly.

            Hulle bid vir iemand wat 'n krisis het.

Ja, môre-oggend vroeg moet hulle ook werk.

Maar vanaand moet hulle bid.

Want iemand het hulle nodig.


Hoeveel bid jy vir lede wat ly?

Hoe gereeld bid jy vir die name op die Onder Ons?

Hoe gereeld bid jy vir jou kind wat in een of ander krisis is?

            Praat nie van raas nie.

            Of van hom praat by die ander nie.

            PRaat van bid.

Hoe gereeld bid jy vir jou kollega wat om een of ander rede in 'n klein donker kamertjie is?


Bevryding kom waar christene bid.

And Satan trembles when he sees the weakest saint upon his knees. -Cowper

All our strength lies in prayer! -Spurgeon


4.         By mense is dinge onmoontlik, maar vir God is alle dinge moontlik.


Het jy al ooit gevoel dat daar geen uitweg meer is nie?

Die wagte is te veel.

Die hekke is te groot.

Die boeie is te sterk.

Alles lyk sommer net donker.

En jy voel jy wil moed opgee.

Sommer net sit en wag vir die ergste.

Of jou eie lewe neem.


Daar is Iemand wat 'n verskil kan maak.

Sy Naam is Jesus.

Ek weet jy weet dit - miskien vir 'n oomblik net vergeet.

            Hy laat 'n lig skyn in donker sel.

            Hy laat wagte lekker slaap.

            Hy maak groot staalhekke oop.

            Hy breek boeie stukkend.

Hy bevry mense.


By mense is dit onmoontlik - vir God is alle dinge moontlik!


Hou aan bid.

Hou aan glo.

Een of ander tyd sal die deur oopgaan.

            Sara het 89 jaar gebid vir 'n kind - en toe dit nie meer moontlik is nie, toe kry sy hom.

            Augustinus se ma het 28 jaar gewag dat haar kind die Here moes leer ken.

            Hiskia het toe hy reeds terminaal was gehoor dat die Here vir hom nog 15 jaar gee.