1 Slaapkamer w/s te huur: Samantha Harmse 0796920405 Kamp 118

SUIDERKRUIS-GEMEENTE

OGGENDDIENS:

TEMA:

LITURGIE

(MG=musiekgroep, TS=tegniese span)

WIE

WAT

DETAIL

T/S  

Vooraf musiek

& afkondigings

Kerkgebou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2502

Jesus die fondament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2504

Nuwe intrekkers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2505

Terreinplan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2506

Welkom

Afkondig

MG

5 minute vooraf

 

lig

Liturg

Welkom & groet

 

lig

Liturg

Gebed

 

lig

Liturg

Oproep tot lof

Duidend dankies

1471

MG

Lof

Ek het hande, ek het voete .

“Ek weet verseker” 717

LB200:1-3 “U goedheid Heer”

LB199:1-3 “Loof die Here uit die hemel”

712: 1,r,2,r

717: 1,r,2,r

200: 1-3

199: 1-3

Liturg

Oproep tot aanbidding

Wet

Vuil kind

1532

1485

MG

Aanbidding

LB239:1-4 “Jesus Rots vir my geslaan”


Geloofsbelydenis


I love You Lord . . .804

Rom 12:1-3

239:1-2


1343m


804: 1,2

981: 1,2,3 

Ouderling

Voorbidding

 

Stilgebed

Liturg

Skriflesing

 

1310

Liturg

Preek

Mat 5:3-12 (Teks: v3)

OV: 3 ¶ Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.

Preek

Liturg

Gebed

 

preek

Diakens

Offergawe

Afkondings op bord

1321

Liturg

Afkondigings

 

 

MG

Lied

God gee kleur aan ons lewens

Ek bring my lewe . .. . 711

Strome van seën . . . . 1005

kleur

711

1005

Liturg

Seën

 

ligMatthew 11:28-30

1 Samuel 16:7

Luke 8:14

Luke 9:25

James 5:1

Psalm 103:5

Matthew 16:26

Ecclesiastes 5:10

John 7:37-39
Preekskets


◙ Wat het hierdie prente in gemeen?


◙ Ek is ‘n empty.


◙ Melkkar


◙ Brandstof


◙ Tandepasta


◙ Wat doen ‘n mens as jy leeg geword het?


◙ Winter - ek beleef so leë tyd


1. Alle mense kry tye wat hulle leeg is


Mat 9:36 “Toe Hy die menigtes sien, het Hy hulle innig jammer gekry, want hulle was moeg en hulpeloos soos skape wat nie ‘n wagter het nie.”


Elia (1 Kon 19)

Job (ashoop)

Psalm 77:2 “ In my nood soek ek hulp by die Here; ook in die nag bly my hande in gebed uitgestrek sonder om moeg te word; maar ek vind geen troos nie.....Ek dink aan God en ek sug, ek dink na en ek is verslae...”

Psalm 143:4 “Ek het alle moed verloor, ek is verslae.”

Prediker

                      Google: “feeling empty” = 27,600 000 verwysings

                      


2. Jesus het gekom vir leë mense


Mat 11:28 “Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee.”


Jes 61:1 “Die Gees van die Here my God het oor my gekom; die Here het my gesalf om ‘n blye boodskap te bring aan die mense in nood, Hy het my gestuur om dié wat moedeloos is, op te beur, om vir die gevangenes vrylating aan te kondig, vryheid vir dié wat opgesluit is..”


Jes 42:3 “‘n Geknakte riet sal hy nie afbreek nie, ‘n lamppit wat dof brand, sal hy nie uitdoof nie. Hy sal my wil bekend maak soos dit is.”

 

                      Wanperseprsie: Jesus het gekom vir mense wat ok is.

                      Jesus sê: Ek het gekom vir mense wat siek is.

                      Wanpersepsie:


3. Gelukkig is die wat leeg is


Mat 5:3 “Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel.”


(OV): Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.

 

                      Armoede

                      Armoede van gees (kom iets kort aan binnekant / leeg / gebrekkig)

                      Gelukkig is die wat arm van gees is

                      ...want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel

                                  Dit hou nie op om aan ons te behoort wanneer ons leeg voel nie

                                  Dit hou nie op om aan ons te behoort wanneer ons leeg is nie


Som op:

                      Ons leef in ‘n tyd waar mense voor groot skares vertel hoe naby hulle aan die Here is...

                      Vertel hoe vol hulle van die Gees is

                      Hoe vervuld hulle is..

                      Voor Jesus staan klomp mense wat leeg is..gelukkig

                      Hoekom? Want leegheid is die eerste stap van geestelike groei.

                                  Jy kan nie gered word as jy nie besef hoe verlore jy is nie.

                                  Jy kan nie groei voor jy nie besef hoe leeg jy is nie.

                                              Lee mense soek na vervulling.

                                              Lee mense soek na God.

                                  Ryk jongman: Gaan verkoop alles wat jy het...kom dan

                                              Gaan word eers leeg...kom dan terug

                                  Ek kan net ‘n koppie vol koffie maak as die koppie leeg is.

                                  VOL MENSE HET GOD NIE NODIG NIE


4. Christendom is ‘n leë geloof.

 

                      Gegrond op ‘n leegheid

                      Lee kruis

                      Lee graf


As jy vandag leeg voel/is...

                      Dan is jy so gereed om vol gemaak te word...

                      Kom na My toe...

                      Stilletyd / Bybelstudie / Tye in God se teenwoordigheid