SUIDERKRUIS-GEMEENTE

OGGENDDIENS: 13 April

TEMA: Ek is deel van ‘n gesin...

LITURGIE

(MG=musiekgroep, TS=tegniese span)

WIE

WAT

DETAIL

T/S


 

Vooraf musiek

& afkondigings


 

Welkom

Afkondig

MG

5 minute vooraf

 

 

Liturg

Welkom & groet

 

welkom

Liturg

Gebed

 

stilgebed

Liturg

Oproep tot lof

 

0001

MG

Lof

Dankie vir die more. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 682

LB203:1,3,5 Loof die Here al wat lewe (203)

Dankie, vir hierdie skone more. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 699


Pa wat omgee


Father God I wonder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741


Nie altyd maklik om deel van ‘n gesin te wees nie - Jesus se groot gebod ook vir gesinne


Liefde bring verandering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 891

682

203

699


0003


741

891

Liturg

Doop

Doopouers kom na vore

Formulier

Doop

Gelukwensing

Musiek:

0004

Liturg

Oproep tot aanbidding

Psalm 139 (fetus)

0005

MG

Aanbidding

Hemelvader (ek aanbid U) (FLAM 48). . . . . . . . . . . . . . . .723

LB266 Ons Vader. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .945

723

945 

 

 

Record aan

Klank: Record

Ouderling

Voorbidding

 

Stilgebed

Liturg

Skriflesing

Gen 1-3

Video: Ice Age

Skrif

DVD-1

Liturg

Preek

Ek is deelvan ‘n gesin!

Preek

Almal

Toewyding

Soos ‘n man van die woord (Slegs manne)

0006

Liturg

Gebed

 

Stilgebed

 

 

Record af

Klank: Stop Record

Diakens

Offergawe

Afkondings op bord

Dankoffers-

afkondig

Liturg

Afkondigings

 

 

MG

Lied

Ons Vader neem ons hande (LB532). . . . . . . . . . . . . . . . 950

950

Liturg

Seën

 

 

 

 

Ek en my huis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736

736Preekskets

INLEIDING 

Verskillende lande - oral terug na gesinne

Bybel: Genesis - man - vrou - kinders


HOE LYK ‘N GESIN?

Pa, ma, twee kinders kinders.

Bybel:

                        Eerste gesin: pa, ma en twee seuns - later nog ‘n seun

                        Job: Man, vrou, tien kinders

                        Jakob: Man, vrou, vrou, 10 kinders, 2 kinders

                        Dawid: Pa, ma, 7 seuns

                        Abraham: Man, vrou. Seun. Stiefseun

                        Naomi: Ma & skoondogter

                        Jesus:


Gesinne lyk verskillend


GESINNE VANDAG

           Tradisionele gesinne

                        Pa, ma. Kinders

 

           Enkel-ouer gesinne

                        Pa & kinders

                        Ma & kinders

 

           Uitgebreide gesinne

                        Pa, ma, kinders & aanneemkind

                        Pa, ma, ouers & pleegkind

                        Voorbeeld: Moses

 

           Saamgestelde gesinne

                        Pa & kinders & ma & kinders

                        Stiefpa of stiefma


Nog moeliker:

                        Ma & kinders (+saamblyer)

                        Ma & Ma & kinders

                        Pa & Pa & kinders


GOD WERK MET GESINNE

 

                        Adam & Eva en seuns: almal uit tuin uit gesit

                        Abraham: verbond met hele gesin

                        Kornelius: bekering en hele gesin gedoop

                        Saggeus

                        Samaritaanse vrou “gaan roep jou man”

                        Noag se hele gesin gered ( buiten skoonseuns)


GOD SE PRENTJIE VAN KONINKRYK


Gesin

God is pa

Jesus is oudste boetie

Ons is broers en susters


GOD BEGIN GESINNE OM SY SKEPPING NUUT TE MAAK

 

                        Efesiërs: Geesvervulling - huwelik - gesin...