SUIDERKRUIS-GEMEENTE

OGGENDDIENS: 12 Okt 2008

TEMA: Dank aan God pas by julle (Efe 5:4)

LITURGIE

(MG=musiekgroep, TS=tegniese span, LIT=liturg)

WIE

WAT

DETAIL

T/S

TS

Vooraf musiek

& afkondigings

“Lewe is om dankbaar te wees

vir die lig en liefde

vir die warmte en teerheid

in mense en dinge wat sommer ontvang is. (Phil Bosman)

dankie

TS

5 minute vooraf

DVD-5 kamp

DVD

TS

Visueel

Ons dank U, Vader, vir U goedheid,

vir al wat ons van U ontvang:

die aardse lewe met sy soetheid,

maar ook die pynlikheid daarvan.

Ons loof U vir wat heerlik is,

maar ook vir smart en duisternis. (Ges 15:4)


Ek was nog ‘n student toe ek deur diewe aangeval is en van my beursie beroof is. In my dagboek het ek geskryf: “Laat my dankbaar wees, eerstens omdat ek nog nooit vantevore beroof is nie; tweedens, al het hulle my beursie gevat het hulle nie my lewe geneem nie; derdens, omdat dit wat hulle gevat het nie veel werd was nie; en vierdens, dat dit ek was wat beroof is en nie iemand anders nie.” (Matthew Henry)

dankie2 (sound)

MG

Sang

“Ons is almal hier tesaam”

Klavier (2x)

Klavier en gemeente (1-2)

938


LIT

Voorlesing

Jes 6:1-5

1 ¶ In die jaar van koning Ussia se dood het ek die Here gesien. Hy het op ‘n baie hoë troon gesit, en die onderste van sy kleed het die tempel gevul.

2 By Hom was daar serafs om Hom te dien. Elkeen het ses vlerke gehad: met twee het hy sy gesig bedek, met twee sy voete en met twee het hy gevlieg.

3 Die serafs het mekaar telkens toegeroep: "Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige! Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid."

4 Hulle het so hard geroep dat die deure in hulle kosyne gerammel het en die tempel vol rook geword het.

5 ¶ Toe het ek uitgeroep: "Dit is klaar met my! Ek is verlore! Elke woord oor my lippe is onrein, en ek woon onder ‘n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die Koning gesien, die Here die Almagtige."

Jes6

MG

Sang

“Heilig, heilig, heilig”

Trompet

Trompet & Klavier

Trompet & Klavier & gemeente (1-2)

“Heilig, heilig, heilig”

Klavier

Klavier en gemeente (2x)

774
775 (170)

LIT

Voorlesing

Miga 6:6-7

6 ¶ Wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan, as ek voor die hoë God gaan kniel? Moet ek met offers na Hom toe gaan, met jaaroud kalwers?

7 Sal die Here duisende ramme aanvaar saam met tien duisende offers van olie? Moet ek my eersgeborene offer vir my sonde, hom wat uit my liggaam kom, vir my oortreding?

Mig6

MG

Sang

“Moet ek gaan met leë hande”

Trompet

Trompet & Klavier

Trompet & Klavier & gemeente (1,3)

HL234

LIT

Voorlesing

Luk 17:11-17

11 ¶ Op sy reis na Jerusalem toe het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan.

12 Net toe Hy ‘n sekere dorpie wou binnegaan, kom tien melaatse mans Hom tegemoet, maar hulle bly op ‘n afstand staan

13 en roep hard: "Jesus, Here, ontferm U oor ons!"

14 Toe Hy hulle sien, sê Hy: "Gaan wys julle vir die priesters." Op pad daarheen het hulle gesond geword.

15 En een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys.

16 Hy het voor die voete van Jesus neergeval en Hom gedank. Hierdie man was ‘n Samaritaan.

17 Toe sê Jesus: "Was daar nie tien wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander nege dan?

Luk17

LIT

Kort gedagtes

Waarvoor sê hierdie man dankie?

Die gevreesde siekte weg

Gesond

Mense

Tempel

Kruis

preek

GEM

Oordenking

 

dink

MG & Diak

Nagmaal gereed gemaak

“Ons Vader”

945 (266)

LIT

Nagmaal instelling

“‘n Artikel van die National Geographic van Sept 1991 vertel van ‘n jongman in Hanover, Pennsilvanië, wat erge brandwonde opgedoen het toe ‘n stoomketel ontplof het. Om sy lewe te red het geneeshere hom oordek met 6000 vierkate sentimeter van ‘n donateur se vel sowel as ‘n posseël-grootte stukkie van sy eie vel wat nie gebrand het nie. ‘N Joernalis wou by hom weet: “Dink jy ooit aan die donateur wat jou gered het?” Die jon man het geantwoord: “Om te lewe danksy ‘n gestorwe donateur is te groot, te veel, daarom dink ek nie daaraan nie.” Jy leef ook danksy ‘n gestorwe donateur...dink jy soms daaraan?

nagm5

GEM

Nagmaal gebruik

 

nagm6

OUDL

Gebed

 

gebed

LIT

Voorlesing

Miga 6:6-8

6 ¶ Wat sal ek saamvat as ek na die Here toe gaan, as ek voor die hoë God gaan kniel? Moet ek met offers na Hom toe gaan, met jaaroud kalwers?

7 Sal die Here duisende ramme aanvaar saam met tien duisende offers van olie? Moet ek my eersgeborene offer vir my sonde, hom wat uit my liggaam kom, vir my oortreding?

8 Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is: Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God.


ALTYD GEWONDER

Altyd gewonder, hoé loof die sterre

altyd gevra, hoé prys die maan?

Want, sê die Woord,

álles gee eer

aan die wonderlike God

die groot Skepperheer


En nou weet ek

net om te wees

en te doen wat jy is

geen werke of strewe is nodig

om te lowe - Hóm wat waardig is


Wees soos ‘n ster

wat rus in sy baan

en skyn van Sy glorie

soos die volmaan

en jy sal vanself

Sy naam verhoog -

die Groot Adonai

met jou lof oorlaai

Mig6a

altyd

Diak

Dankoffers

“Dankbaarheid is die grond waarin trots nie maklik groei nie.” Arthur M Ramsay

dankoffers

MG

Lied

Dankoffers (1x)

Dankie vir hierdie skone more (1-4)

Dankie Heer (2x)

683

699

681 (2x)

Liturg

Seën

 

 


DANKIE

Dankie Here, vir die reën

dankie dat U ons so seën

met hemelwater, so rein, so skoon

van daar waar ons ook

eendag gaan woon