Preke en liturgiEë

Stuur asb vir my 'n e-pos indien dit vir jou iets beteken het. 

Die hoofpunte van die preek (boodskap) word in .html formaat gegee (by die ouer preke is dit in pdf-formaat). In sommige gevalle word die preek meer volledig weergegee; in ander gevalle slegs die hoofpunte. Die dataskyfies vir die preek word in .swf-formaat aangebied. Hierdie skyfies kan volledig opgeneem word in Visualpraise (www.visualpraise.co.za) in Flash-formaat. Dit kan ook ge-import word in 'n powerpoint aanbieding. Om die dataprojektor-slides af te laai: regsklik - save target as. Maak die skyfies oop met Internet Explorer. Die volledige Visualpraise program (met liturgiese agtergronde en meer as 1000 liedere) is beskikbaar by www.visualpraise.co.za

 

Vir oudio-visuele eredienste / programme, druk hier.

 

TEKS TEMA LITURGIE & PREEK DATA-PROJEKTOR-skyfies
2009
Mat 8:23-27 Jy moet ‘n plekkie aan die oorkant hê... Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (778kb)
Gen 12:1-3 ‘n Seën vir die nasies Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (448kb)
Fil 3:12-14 Life is unfair! Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (246kb)
Verskeie Ons lewe op God se aarde Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (355kb)
Hos 2 Groot persente! Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (473kb)
Joh 15:16-17 Liefde...Klein dingetjies... Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (376kb)
Pred 11, Ps 71, Gen 50, Deut 32 Ouderdom: seen of straf? Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (755kb)
Mat 26:36-46 14 stasies: Die tuin van Getsemane Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (923kb)
Mat 25:1-13 Het jy genoeg olie? (nagmaal) Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (889kb)
Verskeie Aan tafel saam met die Here... (nagmaal) Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (772kb)
1 Kor 11 Tekens van liefde (nagmaal) Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (2896kb)
Mat 18:1-7
Luk 10:29vv
Grotes en kleintjies Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (761kb)
2 Kor 1:20 Die Belofte storie Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (363kb)
Ps 139, 51 Die baarmoeder: goeie en slegte nuus! Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (3931kb)
Mat 27:32-38 ‘n Kruis: hoekom? Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (721kb)
Eks 20, Mat 22 Ons lewe in ‘n weird wêreld Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (828kb)
Mat 20:29-34 Kom uit! Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (970kb)
2008
Mat 25:36-45
THE FINAL Frontier: lesse vir ons? (Oor Near-death-experiences)
Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (485kb)
1 Joh 4:7–16
KOLLEGAS. Hoe hanteer 'n mens jou kollegas? Wat leer die Bybel?
Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (1232kb)
Mat 16:13-20 (18)
Kerkwees in 2008?
Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (820kb)
Luk 15:11-32
Nagmaal: God se ete vir kinders wat huistoe gekom het.
Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (334kb)
Hooglied Liefde is...
Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (925kb)
Luk 17:11-17 Waarvoor sê hierdie man dankie? (Nagmaal sangdiens) Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (77kb)
Gen 1-3 Ek is deel van ‘n gesin!
Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (449kb)
Gen 29
Elke gesin is anders! Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (461kb)
Mat 5:3-12 Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. (Leegheid) Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (869kb)
Pred 9:7-10
Wat is die sin van die lewe? Geniet die lewe!
Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (360kb)
Eseg 11:16-20, 18:31-32, 36:25-27
‘n Hartoorplanting vir Suid Afrika
Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (742kb)
Ps 119:9
Hoe hou ‘n jongmens sy lewe skoon in ‘n Mxit en Facebook era?
Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (1696kb)
Rom 13:1-71 Tim 2 “Wie regeer?”
Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (337kb)
Gen 9:8-17
Dit sal die teken wees...of nie? Hoe weet ek dis ‘n teken? Kan ek staatmaak op ‘n teken?
Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (911kb)
Hand 12:1-19
“Julle is vry” / “Die deur is oop”
Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (659kb)
Lev 11, Hand 10:9-15
Hoekom gaan ons nie net terug na die Bybel nie?
Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (223kb)
Jesus sterwe (15:33-34)
Die donkerste naweek in die geskiedenis... (Sangdien op Goeie Vrydag)
Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (159kb)
Mat 27:62-28:7
Jesus het opgestaan!!
Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (367kb)
Ps 119:9 Hoe hou ‘n jongmens sy lewe skoon in ‘n Mxit en Facebook era?
Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (1700kb)
Eseg 36 'n Hartoorplanting vir Suid Afrika? Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (800kb)
Mat 16:13-20 (18)
Kerkwees in 2008?
Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (820kb)
Jos 24 Kruispaaie Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (519kb)
Argief
Gen 1 & 2, Ps 8
Aapmense? God se skepping?
Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (713kb)
Psalm 19:1-7
Tema: Het God iets te doen met natuurrampe?
Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (828kb)
Efe 6:1-4
Ma’s van die Bybel...is ma’s met foute
Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (649kb)
1 Tess 5:5-8
Gesondheid! Christen en drank?
Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (613kb)
1 Sam 3
Wie se stem is dit? (Hoe weet ek as God praat?)
Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (1111kb)
Openb 1:1-11
Die Gees praat met die gemeente
Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (341kb)
Kol 2:6-15 Het Jesus regtig gewen? Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (341kb)
Job 3 Selfmoord: onvergeeflike sonde of onvergeetlike seer? Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (395kb)
Mat 18:1-10 Waar is Jesus as kinders seerkry? (kinders) Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (929kb)
Open 19:5-10 Jy's genooi! Kom jy? Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (817kb)
Hand 2
Jy hoef nie alleen te wees nie...
Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (76kb)
Mat 10:3; Mark 3:18 Wat het van die 12 dissipels geword? (dissipelskap)
Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (1.5mB)
Luk 9:57-62, Mat 28:19
Hoe ver sal jy gaan? (Dissipelskap)
Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor (1.4mB)
Luk 4:14-22, Mat 12:15-21 Waar pas ons in? Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor
Mat 19:26 “No limits” Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor
Mat 5:13-16, Hand 1:8
Toegerus met krag van bo! Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor
Gal 1:6-10 Selfone: 'n nuwe "gospel"? Jeugdiens oor die teologie agter baie van die selfoon boodskappe.
Preek
Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor
2 Kor 11:16-31 "Hoe lyk jou rug?" Oor die prys van dissipelskap. Christenskap is nie 'n suksesverhaal nie. Geïnspireer deur Leonard Sweet se aanbieding by Moreleta. Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor
Hand 16:16-34 Hoe lyk ons DNA? Watter eienskappe is deel van die kerk se bestaan? Ononderhandelbaar. Dis wie ons is. Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor
Joh 17, Luk 22:31-34, Luk 23:34 Drie gebede vir jou. Jesus bid drie gebede in Sy laaste week wat jou intens raak: eenheid, krag en vergifnis. Dit was Sy gebede ook vir jou. Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor
Spr 14:12, 16:25 Wat kies jy? Daar is verkeie paaie (en keuses). Wat kies jy? Preek tydens openbare belydenis van geloof Nov 2006. Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor
Gen 22:1-14 Hoe leer ek my kind van die Here? Skep a "teachable moment". Voorbeelde uit die Bybel. Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor
Eks 3:14 Hoe oud is God? Waar kom Hy vandaan? Wat doen Hy? Hoe sterk is Hy regtig? Ons dink 'n bietjie na oor God - en Hy bly 'n misterie. Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor
Mat 28:16-20 Hoe vertel ek? Jesus het die groot opdrag gegee, maar hoe vertel mens vir ander van God? Visuals / powerpoint / flash / dataprojektor

   

Preke sonder visuele hulpmiddels

 

DATUM TEKS ONDERWERP
14/9/2003 (oggend) Jes 55:8-11 Preek: Hoor God se stem III: God praat deur die Woord
7/9/2003 Boomplantdag (aand) Miga 4:1-7 Preek: In die skaduwee van my boom!
7/9/2003 (oggend) Spr 15:29 Preek: Hoor God se stem II: God praat verskillend met mense
31/08/2003 (oggend) Joh 14:15-26 Preek: Hoor God se stem I: God praat vandag steeds met mense

24/08/2003 (oggend)

Ps 37:1-7 Preek: Ontspan, Ek is die loots!
03/08/2003 (Jeugdiens) 1 Sam 28 Preek: Wie kan die toekoms lees?
27/07/2003 (oggend) 2 Kron 7:12-22 Preek: Herlewing: God se begeerte.
20/07/2003 (aand) 2 Kor 12:7-10 Preek: As ons swak is, is ons sterk!

13/07/2003 (oggend)

2 Kron 20 Preek: Van angs tot oorwinning
13/07/2003 Mat 6:5-15 Preek: Hoe weet jy dat jy regtig iemand vergewe het?

18/05/2003 (oggend)

Hand 1:6-8, 2 Tim 1:7

Preek: Powder of power? Oor pokemons, Digimons en die krag van die Heilige Gees...

04/05/2003 (oggend)

Gen 2:1-7 Preek: Lewe, die grootste geskenk
20/04/2003 (oggend) Mark 16:1-14 Preek: Opgestaan! Ons vier fees!
17/04/2003 (aandnagmaal) Psalm 22 Preek: My God, My God, waarom het U My verlaat?
13/04/2003 (aand) Druk hier om te bestel Paaslofprysing (Oudio-visuele Program beskikbaar op CD)
13/04/2003 (oggend) Luk 12:13-21, Luk 21:1-4 Preek: Wie staan langs die skatkis? (Oor Tiendes)
06/04/2003 (aand) 1 Tess 5:10-18, Hebr 3:13 Preek: 8 maniere om ander te versterk
30/03/2003 (aand) Gal 6:1-4; Fil3:12-16, Rom 7:19-23

Preek: Deel van die familie/liggaam van Jesus Christus

30/03/2003 (oggend) Mat 27:15-26 Preek: In ons plek gesterf (Barabbas)
16/03/2003 (oggend) Gen 9:1-18 Preek: Vrywillig vasgemaak (Oral deur die geskiedenis -
later ook aan die kruis)
02/03/2003 (oggend) Hebr 9:11-22 Preek: “Spatsels van Sy liefde”

 

23/02/2003 (aand)

Verskeie Preek: Moet elke gemeente 'n Simson hê (oor die gawes van die HG)

16/02/2003 (Aand)

Verskeie

Preek: Trauma: 'n gemeente wat regtig omgee... (uit Trauma kursus by UP)

09/02/2003 (Nagmaal) Hebr 11:1-2 Preek: Geloof: meer as net kennis en vertroue...
02/02/2003 (oggend)

Jes 40:12-14

Rom 11:33

Preek: "My gedagtes is nie julle gedagtes nie"

Oor die onverstaanbaarheid van God...

26/01/2003

Verskeie

Transpirante

19/01/2003 Eks 34:27-35 Preek: Vorentoe met blink gesigte...
05/01/2003 (Epifanie) Deut 7:1-11 Preek: Aanbidding in Bybelse tyd...
05/01/2003 (Epifanie) Mat 2:1-12 Preek: Om God te mis met 16 kilometer...
31/12/2002 Jes 40:12-25 Preek: God is in beheer!
29/12/2002 Psalm 90 Preek: Die verganklikheid van die lewe...
25/12/2002 Joh 1 Preek: Die Lig het in die wêreld gekom...
22/12/2002 (aand) Verskeie Musiekdiens: voorlesings en musiek
03/11/2002 (belydenisaflegging) Hand 16:31, Joh 6:40, 11:25 Preek: Geloof is meer as om net te glo...
27/10/2002 (Hervorming) Joh 4:13-14 Preek: Strome lewende water
04/08/2002 Gen 37:12-36, 39:19-21

Preek: Oor Kanker

28/07/2002

1 Tess 5:20-22

Preek: Harry Potter

07/07/2002 (doop) Eks 20:1-11 Preek: Wie se skuld is dit dat my tande stomp is?
16/06/2002 (Vadersdag) Eks 20:1-17 Preek: Help my, ek is 'n pappa!
09/05/2002 (hemelvaart) Mat 28:16-20, Joh 14:18 Preek: "Altyd by julle"
05/05/2002 (Jeugdiens) Verskeie Preek: "Kissing" (met erkenning aan Graham Codrington)
05/05/2002 Mat 16:13-18, Mark 8:27, Luk 9:18

Preek: "Wie sê jy is Ek?"

(Transpirante)

28/03/2002 Liturgie vir aandnagmaal: Jesus se laaste uur saam met Sy vriende..
24/02/2002 2 Kor 3:18 Preek: Selfbeeld: Met erkenning aan Rassie van Niekerk..
24/02/2002 Verskeie Preek: 5 Oneffektiewe ouers
27/01/2002 Mat 4;18-22

Preek: Vissers vir Jesus

Kinderliturgie

Verskeie Dinossourusse
20/01/2002 Preek: Sterf of glo?
13/01/2002 Joh 2:13-22 Preek: 'n Huis van Gebed
14-18/01/2002 Week van gebed 2002
13/01/2002 Joh 2:13-22 Preek: ‘n Huis van gebed...
13/01/2002 2 Kron 6:12-42 Preek: Hou hierdie tempel dag en nag onder u sorg...
30/12/2001 Fil 3:13 Preek: Nie agter toe nie maar vorentoe!
23/12/2001 Mat 1:18-25 Preek: Kersfees: om te lewe in 'n gebroke (siek) liggaam
16/12/2001 Deut 23 / Pred 5 Preek: Hoe vier 'n mens geloftedag in 2001?
16/12/2001 Mat 1:18-25 Preek: Behoort kersfees nogsteeds te gaan oor Josef, Maria en die baba in die krip?
09/12/2001 Mat 3:1, Hand 2:38

Preek: Almal kom nie op dieselfde manier tot bekering nie

 

02/12/2001 Mat 28:16-20 Preek: Dank God ek is gedoop! (Dankie Adrio Konig)
11/11/2001 Luk 15:11-32 Preek: Nagmaal: God se ete vir kinders wat huistoe gekom het
28/10/2001

Psalm 98-liturgie 
Psalm 98-preek

 

Preek: Mense wat deur God aangeraak is sing 'n nuwe lied

Agtergrond v Hervorming

21/10/2001 Daniël 1 Preek: Getuie vir God in 'n sekulêre wêreld (onderwys)
02/09/2001 Eseg 9:1-6 Preek: Gemerkte mense (oor die doop)
26/08/2001 Mat 14-15 Preek: 'N Gemeente wat brood uitdeel
19/08/2001 Gen 28:10-19 Preek: Opsoek na God
12/08/2001 Mat 5:21-26 Preek: Tyd om reg te maak
Hemelvaartdag 2001 Verskeie Preek: Is Jesus nou onbetrokke by die wêreld?
07/01/2001 Mark 16:9-20 Preek: Die groot geneesheer? (profeet TB Joshua)
Middernagdiens 2000 Joh 1:1-18 Preek: Skerp ligte in 2001
31/12/2000 2 Kon 4:1-7 Preek: Wat het jy? Gebruik dit!
Kersfees 2000 Fil 2:5-11 Preek: Jesus het MENS geword...
24/12/2000 Mat 25:31-46 Preek: 'n Kersgeskenk vir JESUS (Onder invloed van Piet Naude)
17/12/2000 Jes 35:1-10 Preek: Kersfees draai die wêreld om.